Chào cả nhà. Có ai có bảng cân đối tài khoản theo quyết định 48 bằng tiếng anh …

Chào cả nhà.
Có ai có bảng cân đối tài khoản theo quyết định 48 bằng tiếng anh không cho mình xin với nha, mình đang cần gấp.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *