Cả nhà giúp em với ạ Quý 1 do có thưởng tết nên tổng thu nhập 1 lao động la 34tr…

Cả nhà giúp em với ạ
Quý 1 do có thưởng tết nên tổng thu nhập 1 lao động la 34tr, vì có thưởng tết 1 tháng lương, giảm trừ 9tr/tháng . Kí hợp đồng dài hạn với công ty,. Vậy quý 1 có cần làm tờ khai và kháu trừ tncn lao động này không ạ ? cả năm làm quyết toán chưa đến mức nộp thuế ạ ? thu nhập duy nhất ở công ty

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà giúp em với ạ Quý 1 do có thưởng tết nên tổng thu nhập 1 lao động la 34tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *