Cả nhà cho em hỏi với ạ ” giá trị tài sản ròng ” thuộc chỉ tiêu nào trên bảng câ…

Cả nhà cho em hỏi với ạ ” giá trị tài sản ròng ” thuộc chỉ tiêu nào trên bảng cân đối kế toán ạ
help me !!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *