Anh chị cho em hỏi trường hợp hàng hóa mua vào chịu thuế nhưng khi xuất khẩu khô…

Anh chị cho em hỏi trường hợp hàng hóa mua vào chịu thuế nhưng khi xuất khẩu không chịu thuế. Vậy có được hoàn thuế không ạ? thủ tục hoàn thuế gồm những hồ sơ gì ạ? Em cảm ơn anh chị!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi trường hợp hàng hóa mua vào chịu thuế nhưng khi xuất khẩu khô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *