Mọi người cho em được hỏi: khai báo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu…

Mọi người cho em được hỏi: khai báo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quý đúng không ạ? Và bản cáo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ này thì nộp trực tiếp tại phòng ấn chỉ của chi cục thuế ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em được hỏi: khai báo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *