Hỏi về nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân ! Cả nhà cho em hỏi bên em có ký hợp đồ…

Hỏi về nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân !
Cả nhà cho em hỏi bên em có ký hợp đồng khoán việc cho một cá nhân chịu trách nhiệm về kỹ thuật ghi hình chương trình quay phim 5 kỳ và có chuyển khoản thanh toán cho họ số tiền 25 triệu vào tháng 6/2016
Vậy người này phải khấu trừ thu nhập cá nhân của họ 10% trước khi chuyển tiền cho họ đúng không ạ. và quý 2 em có phải lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân của họ không ạ?
Tự nhiên lấy sổ phụ về lại thấy khoản tiền đó giờ chưa biết sử lý thế nào
Nếu phải nộp tờ khai thu nhập cá nhân quý 2 thì em bị nộp thiếu mất rồi
Cả nhà giúp em với!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Hỏi về nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân ! Cả nhà cho em hỏi bên em có ký hợp đồ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *