Em có đọc luật thì nếu chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính hạch toán phụ thuộc,…

Em có đọc luật thì nếu chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính hạch toán phụ thuộc, không phát sinh doanh thu thì có thể nộp tờ khai thuế ở trụ sở chính, tờ khai thuế môn bài thì nộp ở chi nhánh.
Cho em hỏi là làm thế nào để nộp tờ khai thuế chi nhánh ở trụ sở chính ạ?
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em có đọc luật thì nếu chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính hạch toán phụ thuộc,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *