mình đang làm BCTC cho đơn vị sxkd đang trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư (…

mình đang làm BCTC cho đơn vị sxkd đang trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư (bên mình là chủ đầu tư) nhờ anh chị em trong diễn đàn từng làm qua trường hợp này tư vấn và lấy biểu mẫu ở thông tư nào, đơn vị hạch toán theo thông tư 200. Cảm ơn những chia sẻ của mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *