Các bạn cho mình hỏi, đăng ký MST cá nhân online xong, có phải in bản g…

Các bạn cho mình hỏi, đăng ký MST cá nhân online xong, có phải in bản giấy đi nộp cho CCT nữa không vậy ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi, đăng ký MST cá nhân online xong, có phải in bản g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *