các anh chị ơi cho e hỏi với ạ, để thành lập doanh nghiệp thuộc cty TNHH thì cần…

các anh chị ơi cho e hỏi với ạ, để thành lập doanh nghiệp thuộc cty TNHH thì cần phải làm những thủ tục gì ạ! các ac hướng dẫn e vs,e cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2017

account_box admin

3 thoughts on “các anh chị ơi cho e hỏi với ạ, để thành lập doanh nghiệp thuộc cty TNHH thì cần…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *