Anh/ chị trong group có ai biết nếu bị mất hoá đơn mà bên bán lại không cung cấp…

Anh/ chị trong group có ai biết nếu bị mất hoá đơn mà bên bán lại không cung cấp lại bản photo liên 1,3 vì hoá đơn hơn 6th đã mag xuống kho lưu trữ, vậy mình phải xử lý như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *