A.c nhà kế cho em hỏi hóa đơn trên 20tr giờ có cần phải ck nữa k ạ….

A.c nhà kế cho em hỏi hóa đơn trên 20tr giờ có cần phải ck nữa k ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “A.c nhà kế cho em hỏi hóa đơn trên 20tr giờ có cần phải ck nữa k ạ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *