Công ty em thuộc loại hình Thương mại, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực Thời tr…

Công ty em thuộc loại hình Thương mại, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực Thời trang.
Hiện nay, Thuế yêu cầu bên em giải trình và cung cấp về Giá vốn hàng bán. Thực tế công ty cung cấp mặt hàng cho bên em thuộc diện Bỏ Trốn.
Bên Thuế tư vấn cho công ty em xin hoá đơn phô tô của công ty khác để chứng minh Giá nhập của Công ty em đúng với giá thị trường, để bên thuế không gạt chi phí, hiện tại thuế Gtgt đã bị gạt ra rồi.
Anh, chị nào gặp trường hợp tương tự xin tư vấn giúp em với!
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Công ty em thuộc loại hình Thương mại, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực Thời tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *