Có ai ở quận Hoàng Mai không ạ? Thấy mấy quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân cho phép …

Có ai ở quận Hoàng Mai không ạ? Thấy mấy quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân cho phép gia hạn mẫu 06/GTGT, ko biết Hoàng Mai có cho gia hạn không :'(

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Có ai ở quận Hoàng Mai không ạ? Thấy mấy quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân cho phép …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *