Các bác cho em hỏi cách tính tiền chậm nộp thuế môn bài với ạ, cty em quên chưa …

Các bác cho em hỏi cách tính tiền chậm nộp thuế môn bài với ạ, cty em quên chưa nộp thuế môn bài năm 2017. Đến ngày hôm nay thì số tiền phạt nộp chậm là: số ngày*0,03%*số tiền thuế MB. Thế còn có khoản phạt nào nữa không ạ? Em cảm ơn ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi cách tính tiền chậm nộp thuế môn bài với ạ, cty em quên chưa …”

  • Nếu bạn chỉ chưa nộp tiền môn bài 2017 thì bạn Chỉ nộp chậm tiền thuế thôi ko bị phạt gì cả. Tiền nộp chậm = Số ngày nộp chậm ( tính từ 1/2/2017 đến ngày bạn đi nộp)×0.03%×số tiền thuế môn bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *