Các anh chị giúp em với ạ. Tháng 1/2017, Công ty em bị thuế yêu cầu loại trừ 1 …

Các anh chị giúp em với ạ.
Tháng 1/2017, Công ty em bị thuế yêu cầu loại trừ 1 hóa đơn T6/2014.
Chị kế toán bên em đã lập tờ khai thuế GTGT bổ sung T6/2014. Nhưng khi chị lập tờ khai thuế GTGT quý 4/2016 (Năm 2016 bên e kê khai theo quý), chị ý nhập chỉ tiêu 37 bị sai đáng nhẽ là 1 triệu nhưng lại nhập thành 15 triệu. Làm cho tiền thuế GTGT sai tăng 14 triệu.
Mấy hôm nay, chị quản lý thuế bên em cứ gọi điện yêu cầu bên em nộp thêm 14triệu (hôm nọ bên e nộp đúng số tiền thuế và tiền phạt nộp chậm rồi) mặc dù bên em giải trình là do kế toán nhập sai chỉ tiêu 37.
Bây giờ bên em chỉ cần sửa lại tờ khai thuế GTGT quý 4/2016 cho đúng rồi nộp lại hay phải lập tờ khai GTGT BỔ SUNG quý 4/2016 ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị giúp em với ạ. Tháng 1/2017, Công ty em bị thuế yêu cầu loại trừ 1 …”

  • Nếu quý 1/2017 mới điều chỉnh thì phải bỏ số chênh lệch vào chỉ tiêu 37 của quý 1/2017 chứ. Sao lại bỏ vào quý 4/2016 là sao. Còn nếu quý 4/2016 làm bổ sung lần 1 sai. Thì làm lại bổ sung lần 2. Số chệnh lệch bỏ vào bct quý 1/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *