các anh chị cho em hỏi: Công ty em đặt in hóa đơn lần 2 (khác nhà cung cấp) . vậ…

các anh chị cho em hỏi: Công ty em đặt in hóa đơn lần 2 (khác nhà cung cấp) . vậy thủ tục khai bảo với cơ quan thuế ngoài việc nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng em có cần phải nộp bản cứng thông báo phát hành hóa đơn và mẫu hóa đơn tới bộ phận 1 cửa tại cơ quan thuế ko a. Cac anh chi tư vấn giúp em

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “các anh chị cho em hỏi: Công ty em đặt in hóa đơn lần 2 (khác nhà cung cấp) . vậ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *