Cả nhà có ai dùng phần mềm ktoan ACsoft cho e hỏi với ạ.E muốn sao lưu dữ liệu k…

Cả nhà có ai dùng phần mềm ktoan ACsoft cho e hỏi với ạ.E muốn sao lưu dữ liệu kế toán hàng ngày để gửi vào email thì phải làm tn ạ. E cám ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *