Trường hợp cụ thể tại đơn vị A như sau: Đơn vị A là công ty hoạt động trong lĩnh…

Trường hợp cụ thể tại đơn vị A như sau:
Đơn vị A là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (Thi công, trụ sở không nằm trong KCX, KCN hay khu phi thuế quan) để phục vụ cho việc xây dựng công trình thì Cty A có mua của Cty B cừ tràm về phục vụ thi công (Cty B mua lại từ cá nhân, nông hộ). Cty B xuất bán cừ tràm cho Cty A với thuế suất thuế GTGT là 0% và có hóa đơn lại xuất với dòng thế suất là “/” (Không chịu thuế).
Như vậy trong trường hợp này thì Cty B xuất bán mặt hàng cừ tràm với thuế suất ra sao là đúng? Nếu Cty B xuất sai thuế suất (Các hóa đơn đó p/s trong năm 2016 và Cty A và Cty B đã kê khai) => Sang năm 2017 A và B lập Hóa đơn điều chỉnh và Lập biên bản ghi nhận lại sự việc thì các hóa đơn mà Cty A mua của Cty B có được khấu trừ VAT đầu vào và tính vào CP hợp lý khi quyết toán thuế TNDN hay không?

… – …

local_offerevent_note February 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *