Em vừa vào làm 1 công ty về dạy anh văn và dịch thuật. Công ty thành lập từ 2014…

Em vừa vào làm 1 công ty về dạy anh văn và dịch thuật. Công ty thành lập từ 2014 tới nay nhưng chỉ phát sinh dạy học chứ không dịch thuật. Em phát hiện ra năm 2014 và 2015 kế toán cũ vẫn kê thuế GTGT khấu trừ cho tất cả các hóa đơn đầu vào (chỉ phát sinh hóa đơn điện thoại, điện, nước thôi ạ) mặc dù dạy học thì không được khấu trừ thuế vì thuộc ngành nghề không chịu thuế, khi hạch toán thì kế toán hạch toán thẳng vào chi phí hết, không có thuế. Thành ra tờ khai và sổ sách không khớp gì với nhau về thuế cả. Vậy giờ em phải làm tờ khai điều chỉnh cho từng tháng của hết năm 2014 và 2015 hay làm thế nào ạ? đến giữa năm 2016 thì em thấy kế toán kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đó 1 lần cho về bằng 0 và những tháng sau thì chỉ kê hóa đơn bán ra thôi, không kê mua vào nữa, chỉ hạch toán hết vào chi phí thôi. Rối quá em không biết gỡ từ đâu. huhu. Cả nhà giúp em với ạ. Có anh chị nào làm trong mảng này không ạ? Cám ơn cả nhà trước ạ!

… – …

local_offerevent_note February 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em vừa vào làm 1 công ty về dạy anh văn và dịch thuật. Công ty thành lập từ 2014…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *