Em có một số câu hỏi muốn nhờ cả nhà giúp đỡ ạ. 1. Có một bạn làm kinh doanh bên…

Em có một số câu hỏi muốn nhờ cả nhà giúp đỡ ạ.
1. Có một bạn làm kinh doanh bên em nghỉ sinh đúng dịp tết luôn. Em báo giảm từ 01/02/2017 đến 31/07/2017. Nhưng trong quá trình nghỉ sinh này, bạn ấy không hưởng lương cứng nhưng vẫn có hợp đồng về, được hưởng hoa hồng theo hợp đồng. Vậy thì trả tiền hoa hồng cho bạn ấy thì:
– Thuộc diện hợp đồng lao động trên 3 tháng và tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến?
– Có vấn đề gì với bảo hiểm sau này nếu họ thắc mắc: vẫn hưởng lương bảo hiểm và vẫn có lương tại công ty không ạ?
2. Một trường hợp nữa, sếp bên em đang nằm viện, em báo giảm theo đúng quy định (nghỉ 14 ngày trong tháng), chờ khi nào sếp ra viện sẽ báo tăng. Nhưng trong quá trình sếp nằm viện thì vẫn chỉ đạo làm việc, do đó vẫn hưởng lương.
– Có vấn đề gì với bảo hiểm sau này nếu họ thắc mắc: vẫn hưởng lương bảo hiểm và vẫn có lương tại công ty không ạ?

… – …

local_offerevent_note February 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em có một số câu hỏi muốn nhờ cả nhà giúp đỡ ạ. 1. Có một bạn làm kinh doanh bên…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *