Các anh chị cho em hỏi với ạ, về phần viết hóa đơn bên em có một vấn đề là liên …

Các anh chị cho em hỏi với ạ, về phần viết hóa đơn bên em có một vấn đề là liên 3 có trót viết bằng mực tươi vào ngày tháng xuất hóa đơn, rồi lại dùng giấy than viết lại từ liên 1 xuống nên có bị nhòe một chút, vậy em có cần viết lại hóa đơn này k ạ

… – …

local_offerevent_note February 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *