Có bạn nào mới ra trường, cần thực tập trên chứng từ thực tế để lấy kinh nghiệm…

Có bạn nào mới ra trường, cần thực tập trên chứng từ thực tế để lấy kinh nghiệm, thì liên hệ mình nhé ( địa điểm thuận An, Bình Dương)

… – …

local_offerevent_note February 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *