Các anh chị cho e hỏi với ạ. Công ty em kê khai và nộp tờ khai GTGT theo quý. Th…

Các anh chị cho e hỏi với ạ. Công ty em kê khai và nộp tờ khai GTGT theo quý. Thời điểm hiện tại em phát hiện tờ khai GTGT quý 3/2016, quý 4/2016 kê khai sai (ảnh hưởng cả sai BC hóa đơn nữa). Giờ em vào phần mềm kê khai thuế, kê lại tờ khai đúng của cả 2 quý trên (kê khai bình thường ko phải bổ sung)và kê khai lại BC hóa đơn. Đến kỳ kê khai thuế GTGT tiếp theo (tức quý 01/2017) kê khai quý 1/2017 bình thường đồng thời kê khai vào mục IV- điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn khấu trừ đúng ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 15, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi với ạ. Công ty em kê khai và nộp tờ khai GTGT theo quý. Th…”

  • điều chỉnh Q3/16 là đủ rồi, điều chỉnh cả 2 quý sai thế ví dụ sau này phát hiện 2 năm đều khai sai thì điều chỉnh 8 quý à bạn? Số liệu điều chỉnh thì bạn cho vào 37,38 của Q1/17 là đc. BCSDHD bạn làm lại và nộp lại, với những báo cáo từ Q3/16 trở đi ko bị phạt tiền theo NĐ49/16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *