Mọi người cho em hỏi về TNCN với ạ, em tải QTTNCN 3.3.0 về mà không biết phải là…

Mọi người cho em hỏi về TNCN với ạ, em tải QTTNCN 3.3.0 về mà không biết phải làm ntn tiếp theo, năm ngoái em vẫn quyết toán TNCN trong HTKK ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 14, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi về TNCN với ạ, em tải QTTNCN 3.3.0 về mà không biết phải là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *