Em chào các anh, chị. Cho em hỏi là hợp đồng mua bán và hợp đồng kinh tế khác nh…

Em chào các anh, chị. Cho em hỏi là hợp đồng mua bán và hợp đồng kinh tế khác nhau như nào ?. Khi nào thì làm hợp đồng mua bán và hợp đồng kinh tế ?. Tại sao phụ lục hợp đồng thường đi cùng hợp đồng kinh tế mà không phải là hợp đồng nguyên tắc ?. Em cảm ơn các anh, chị.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 14, 2017

account_box admin

One thought on “Em chào các anh, chị. Cho em hỏi là hợp đồng mua bán và hợp đồng kinh tế khác nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *