Các bác ơi. em đã nộp báo cáo thuế Quý 4.2016 rồi.Giờ e muốn nộp lại thì có hạn…

Các bác ơi. em đã nộp báo cáo thuế Quý 4.2016 rồi.
Giờ e muốn nộp lại thì có hạn ngày nào k a?
Em cảm ơn! 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 3, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác ơi. em đã nộp báo cáo thuế Quý 4.2016 rồi.Giờ e muốn nộp lại thì có hạn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *