Cả nhà cho mình hỏi về việc trích kinh phí công đoàn: Công ty mình tổng có 70LĐ,…

Cả nhà cho mình hỏi về việc trích kinh phí công đoàn: Công ty mình tổng có 70LĐ, 20LĐ đóng BHXh còn lại mình chế Hợp đồng thời vụ, vậy khi trích KPCĐ mình trích tổng quỹ lương 70LĐ hay quỹ lương của 20 lao động đóng bảo hiểm ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 3, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi về việc trích kinh phí công đoàn: Công ty mình tổng có 70LĐ,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *