Cả nhà cho em hỏi xíu ạ Em gặp 1 trường hợp hóa đơn số 08 ngày 31/10, số 09 ngà…

Cả nhà cho em hỏi xíu ạ
Em gặp 1 trường hợp hóa đơn số 08 ngày 31/10, số 09 ngày 15/10
2 hóa đơn này bên khách hàng đều đã kê khai VAT rồi.
Vậy bây giờ có cách nào để xử lý không ạ 🙁
Mong cả nhà hướng dẫn giúp em

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 3, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi xíu ạ Em gặp 1 trường hợp hóa đơn số 08 ngày 31/10, số 09 ngà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *