Anh c cho e hỏi chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác trnf thuyết…

Anh c cho e hỏi chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác trnf thuyết minh báo cáo tài chính gồm những gì ko ạ .năm đầu e làm báo cáo còn nhiều bỡ ngỡ mong a c giải đâp giùm

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 3, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh c cho e hỏi chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác trnf thuyết…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *