AC cho em hỏi, công nhân k đóng bảo hiểm thì có được trích 2% kinh phí công đoà…

AC cho em hỏi, công nhân k đóng bảo hiểm thì có được trích 2% kinh phí công đoàn k ạ? e cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 3, 2017

account_box admin

One thought on “AC cho em hỏi, công nhân k đóng bảo hiểm thì có được trích 2% kinh phí công đoà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *