Mọi người giờ ai còn thức trợ giúp mình với ạ.Mình nộp thuế môn bài qua mạng. M…

Mọi người giờ ai còn thức trợ giúp mình với ạ.
Mình nộp thuế môn bài qua mạng. Mã NDKT là 2863 thì mình nhầm sang 2864.
Giờ mình phải điều chỉnh thế nào ạ.
Cảm ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 21, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người giờ ai còn thức trợ giúp mình với ạ.Mình nộp thuế môn bài qua mạng. M…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *