Gấp gấp mọi ng ơi cho em hỏi, em nộp thuế Môn bài năm 2016 thì áp dụng theo cách…

Gấp gấp mọi ng ơi cho em hỏi, em nộp thuế Môn bài năm 2016 thì áp dụng theo cách tính bậc thuế cũ hay mới ạ 🙁 Cụ thể CTy em năm ngoái thuộc bậc 4, đóng 1.000.000đ, năm nay thì nhẩy bậc 3 theo Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ tài chính áp dụng bậc thuế môn bài năm 2017. Vậy em nộp thuế 2016 sẽ áp dụng bậc 3 hay 4 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *