Em chào anh.chị ạ. Anh/chị có mẫu biên bản hủy hóa đơn khi đã xé ra khỏi quyển h…

Em chào anh.chị ạ. Anh/chị có mẫu biên bản hủy hóa đơn khi đã xé ra khỏi quyển hóa đơn nhưng chưa giao cho khách hàng gửi cho em xin với ạ. Mong anh/chị chỉ giáo thêm ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 21, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em chào anh.chị ạ. Anh/chị có mẫu biên bản hủy hóa đơn khi đã xé ra khỏi quyển h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *