Các anh chị trg Hội tư vấn giúp em với ạ: Em đã làm thủ tục trên Sở Kế hoạch và …

Các anh chị trg Hội tư vấn giúp em với ạ: Em đã làm thủ tục trên Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM xong rồi (Vv thay đổi trụ sở, cùng quận, cùng phường).
1.Vậy em làm hồ sơ gì gửi cơ quan thuế ạ?
2. Hóa đơn cũ em muốn sd tiếp thì xử lý thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 21, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị trg Hội tư vấn giúp em với ạ: Em đã làm thủ tục trên Sở Kế hoạch và …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *