Các anh chị cho em hỏi bây giờ em nộp tiền phạt thuế nộp chậm cua thang 12/2015 …

Các anh chị cho em hỏi bây giờ em nộp tiền phạt thuế nộp chậm cua thang 12/2015 thì ghi kỳ thuế với nội dung như thế nào ạ? Em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi bây giờ em nộp tiền phạt thuế nộp chậm cua thang 12/2015 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *