Anh chị ơi, cty em chuyển địa chỉ sang chi cục khác quản lý từ tháng 1/2017. vậy…

Anh chị ơi, cty em chuyển địa chỉ sang chi cục khác quản lý từ tháng 1/2017. vậy quý 4/2016 em vẫn báo cáo với địa chỉ cũ chứ ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 21, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị ơi, cty em chuyển địa chỉ sang chi cục khác quản lý từ tháng 1/2017. vậy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *