Mọi người ơi cho e hỏi chút,e nộp tk môn bài 2017 theo quy định mới dưới 10ty là…

Mọi người ơi cho e hỏi chút,e nộp tk môn bài 2017 theo quy định mới dưới 10ty là 2 triệu,mà sao khi nhập tờ khai nó không cho minh sửa lại bậc và số tiền vậy mn,hệ thống hiểu theo bậc cũ không àh.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 20, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi cho e hỏi chút,e nộp tk môn bài 2017 theo quy định mới dưới 10ty là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *