Mọi người giúp em về thuế tncn với.Công ty em phát sinh thuế tncn phải nộp quý …

Mọi người giúp em về thuế tncn với.
Công ty em phát sinh thuế tncn phải nộp quý 2 là 60.000, quý 3 là 60.000, quý 4 là 44.000. Chị kế toán trước đã nộp tờ khai nhưng chưa nộp tiền.
Giờ làm quyết toán năm thuế tncn thì bên em không phải nộp tiền.
1, Nên giờ em có thể để tiền đó tới khi làm quyết toán nộp luôn dc ko?
2, Bây giờ nộp tờ khai quý 4 và nộp luôn phần tiền thuế của 3 quý + tiền phạt chậm nộp.
Anh chị trong nhóm biết trả lời giúp em với.
Em cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *