Kê khai thuế vãng lai này như thế nào?Công ty XD này thi công 1 công trình sử d…

Kê khai thuế vãng lai này như thế nào?
Công ty XD này thi công 1 công trình sử dựng vốn NS nhà nước (BCH quân sự phường). Khi giải ngân họ sẽ làm 1 giấy rút vốn, 1 phần sẽ trừ lại nộp thuế thẳng vào kho bạc, 1 phần chuyển cho đơn vị hưởng là công ty XD (xem file giấy rút tiền đính kèm). Theo mình hiểu đây 1 dạng như thuế GTGT (Mã 1701) vãng lai. Nhưng 2 đơn vị cùng 1 địa phương sao lại trừ thuế GTGT vãng lai, sao lại trừ trực tiếp mà không có biên lai nộp, và tỷ lệ trừ cũng không rõ căn cứ tính toán ntn. Có bạn nào có k/n việc này không căn cứ văn bản hướng dẫn nào?
Nếu kê khai bình thường như biên lai nộp thuế GTGT vãng lai khác thì lại không có đủ thông tin về biên lai để kê khai trên HTKK. Mình hỏi có Biên lai nộp thuế này không thì họ nói không, chỉ có Giấy rút vốn này kho bạc trừ trực tiếp và hạch toán luôn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *