A.c ơi, em đang nộp tiền lệ phí môn bài, kế toán cũ đã quên tên đăng nhập và mật…

A.c ơi, em đang nộp tiền lệ phí môn bài, kế toán cũ đã quên tên đăng nhập và mật khẩu để nộp tiền thuế qua mạng, vậy giờ em có cách nào để lấy lại tên đăng nhập và mật khẩu nộp tiền không a? em cảm ơn a.c nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 20, 2017

account_box admin

9 thoughts on “A.c ơi, em đang nộp tiền lệ phí môn bài, kế toán cũ đã quên tên đăng nhập và mật…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *