Mọi người ơi cho mình hỏi chứng từ khấu trừ thuế TNCN chỉ cần viết cho cá nhân t…

Mọi người ơi cho mình hỏi chứng từ khấu trừ thuế TNCN chỉ cần viết cho cá nhân trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch là cá nhân quyết toán được đúng không? Có văn bản quy định nào về cái này không? Mình cứ lăn tăn không biết có phải viết cho họ trước 31/12/16 không @[email protected] gần Tết lắm việc lú quá rồi TT^TT

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *