Mọi người cho hỏi mất hoá đơn mua vào giá trị lớn thì xử lý ntn ạ?…

Mọi người cho hỏi mất hoá đơn mua vào giá trị lớn thì xử lý ntn ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho hỏi mất hoá đơn mua vào giá trị lớn thì xử lý ntn ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *