Kính gửi: Webketoan! A/c giúp em làm rõ vấn đề này với ạ:1. Về thời hạn thanh …

Kính gửi: Webketoan!
A/c giúp em làm rõ vấn đề này với ạ:
1. Về thời hạn thanh toán để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Căn cứ vào điều 15 thông tư 219 thì: Đối với các Hợp đồng (không phải trả góp) có giá trị trên 20tr thì để được khấu trừ thuế thì điều kiện thanh toán là phải bằng chuyển khoản và phải thanh toán trước 31/12 (Nếu Hợp đồng có điều khoản phải thanh toán trong năm đấy), và thanh toán theo Hợp đồng (Nếu Hợp đồng không có điều khoản về thời hạn thanh toán).
A/c nào đính chính giúp em với ạ! Em hiểu như trên là đúng hay sai?
2. Về thời hạn thanh toán để được tính chi phí là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *