Em muốn tra cứu xem hóa đơn bên em đã được phát hành chưa thì làm ntn ah?…

Em muốn tra cứu xem hóa đơn bên em đã được phát hành chưa thì làm ntn ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *