Em có câu hỏi này hỏi mọi người chút. Tờ khai thuế gtgt làm sao mà khớp với bctc…

Em có câu hỏi này hỏi mọi người chút. Tờ khai thuế gtgt làm sao mà khớp với bctc được. Khi mà cứ khai sót hóa đơn đầu vào. Rồi lại được kê khai vào quý tiếp đó. Vậy thuế gtgt trên bctc khác với tờ khai là hợp lý mà….

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Em có câu hỏi này hỏi mọi người chút. Tờ khai thuế gtgt làm sao mà khớp với bctc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *