E lập tờ khai quý 4 thuế tncn thì bị như này ạ . Cả nhà giúp e với…

E lập tờ khai quý 4 thuế tncn thì bị như này ạ . Cả nhà giúp e với


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

4 thoughts on “E lập tờ khai quý 4 thuế tncn thì bị như này ạ . Cả nhà giúp e với…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *