Có bạn nào nộp tờ khai thue mon bai nam 2017 chua cho mình hỏi chút. MÌnh lam to…

Có bạn nào nộp tờ khai thue mon bai nam 2017 chua cho mình hỏi chút. MÌnh lam to khai truc tuyen khi danh von dieu le 1.9ty vao no toan nhay ra bac 4.ma trong khi do phai chọn bậc 2 với mức 2tr để nộp môn bài. bạn nào đã nộp thành công hương dẫn mình với.Thank mọi ngườời

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

One thought on “Có bạn nào nộp tờ khai thue mon bai nam 2017 chua cho mình hỏi chút. MÌnh lam to…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *