mức đóng bh đã tăng các bạn đã điều chỉnh thay đổi mức đóng chưa ạ. giấy tờ gồm …

mức đóng bh đã tăng các bạn đã điều chỉnh thay đổi mức đóng chưa ạ. giấy tờ gồm biểu D02 và gì nữa ko nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 18, 2017

account_box admin

One thought on “mức đóng bh đã tăng các bạn đã điều chỉnh thay đổi mức đóng chưa ạ. giấy tờ gồm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *