Anh chị giúp em với,Tình hình là chị kế toán cũ lập báo cáo thuế GTGT thì cho n…

Anh chị giúp em với,
Tình hình là chị kế toán cũ lập báo cáo thuế GTGT thì cho ngày 10/10 vào quý 3 nên thuế GTGT được khấu trừ tăng, kéo theo tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cũng sai, bây giờ em phải làm thế nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 18, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Anh chị giúp em với,Tình hình là chị kế toán cũ lập báo cáo thuế GTGT thì cho n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *